Tato stránka využívá v rámci poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete ZDE

Než začnu psát absolventskou práci

Celé studium na ni trénujete, bez ní nezískáte titul. Je náročná a musíte si ji obhájit. Řeč je o vědecké práci, kterou nenapíšete za den. Absolventská práce! Jaké má mít náležitosti a na co myslet, než se do ní vrhnete?

 

Náležitosti

Absolventská práce by se měla pohybovat v rozsahu 30 - 40 stran, do kterých se nezapočítávají úvodní listy, seznam použité literatury a přílohy. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické, kdy větší díl má zabírat část praktická. Jazyková stránka musí odpovídat současné jazykové normě. Jakékoliv chyby snižují úroveň práce bez ohledu na její vědecký význam. Všechny použité zkratky musí být vysvětleny.

 

Problém č. 1: Téma

Téma, které si ke své absolventské práci zvolíte, musí odpovídat odbornému zaměření vašeho studijního oboru.

“Pane docente, chtěl bych psát bakalářskou práci v oboru českého jazyka. Jaké téma byste mi doporučil?” Pokud jste podobnou otázku zvažovali, rychle si ji rozmyslete! Takovouto otázkou automaticky ztrácíte pomyslené body u vedoucího své práce. Vedoucí absolventské práce je tu od toho, aby vás vedl a dohlédl, aby práce splňovala všechny náležitosti. Téma si musíte vybrat vy.

Zvolte si takové téma, na které jste narazili třeba už během studia a je vhodné k rozpracování. Vás vedoucí to s vám probere. Na první schůzku s vedoucím si ideálně přineste i seznam literatury, ze které chcete čerpat.

 

Struktura absolventské práce

Celá absolventská práce se dělí na tyto hlavní části:

  1. Úvod

            V této části představíte svou práci a zdůvodníte svůj výběr tématu.

  1. Cíle práce

            Je třeba vytyčit nějaké cíle, kterých chcete svou prací docílit. Jejich formulace by měla být jasná, stručná a výstižná.

  1. Teoretická část

            Teoretickou částí se připravujete na část praktickou. Čerpejte z odborné literatury, klidně použijte obrázky k podložení teoretických východisek. Nezapomínejte ale na správnou citaci!

  1. Praktická část

            Praktická část se skládá z metodiky a diskuze. Zatímco v první části popisujete metodické způsoby, které byly použity, v diskuzi už porovnáváte vlastní výsledky s doposud známými fakty.

  1. Závěr

            V závěru práce shrňte o čem práce pojednává a k jakým výsledkům jste dospěl/a.

            Resumé

            Resumé je stručné vyjádření obsahu práce. Rozsah této části se pohybuje mezi 10 až 20 řádky. Uvádí se v české a cizím (anglickém či německém) jazyce.

            Literatura

            Uveďte alespoň 10 pramenů moderní odborné literatury. Očekává se, že umíte pracovat i s cizojazyčnými prameny. Správně citujte a prameny řaďte abecedně.

           

 

Efektivní time management při psaní diplomové práce

  Time management je klíčovým prvkem při psaní diplomové práce, který vám pomůže efektivně využít váš čas a dosá…

Poslední krok psaní bakalářské práce: Revize nesmí chybět!

Psaní bakalářské práce je náročný proces, který vyžaduje nejen kvalitní výzkum a strukturované myšlení, ale tak…

Jak napsat kvalitní úvod diplomky?

  Úvod diplomové práce je klíčovou částí, která zaujme čtenáře a nastaví směr vaší práce. Je to první…