Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Slovník pojmů na VŠ 2. část

Přinášíme vám užitečný slovník pojmů, s kterými se při vašem studiu na vysoké škole rozhodně setkáte.

 

 

pedel - osoba účastnící se oficiálních obřadů

 

proděkan - osoba, která se stará o určitou oblast v rámci fakulty, podléhá děkanovi, zastupuje ho v dané oblasti a je jím jmenován.

 

profesor, Prof. - nejvyšší akademický titul, udílí se zasloužilým osobnostem v daném oboru, většinou s bohatou publikační a pedagogickou činností. Jmenuje prezident republiky.

 

prorektor - osoba, která se stará o určitou oblast v rámci vysoké školy, podléhá rektorovi, zastupuje ho v dané oblasti a je jím jmenován.

 

promoce - slavnostní akt udělení akademického nebo vědeckého titulu nebo hodnosti při zakončení studia na vysoké škole.

 

promotor - vysokoškolský hodnostář provádějící promoci.

 

přednáška - způsob výuky hromadný, jde většinou o přednes (monolog) učitele, je vykládána spíše teoretická látka.

 

registrace předmětů - na některých školách ještě před definitivním zápisem předmětů do semestru probíhá registrace předmětů.

 

rektor - osoba stojící v čele univerzity či vysoké školy.

 

rešerše - provádět nebo vypracovat rešerši znamená postup vyšetřováním, pátráním, ověřováním faktů a údajů.

 

semestr - je základní jednotkou výuky na VŠ - je to "půlrok". Předměty trvají většinou 1 semestr. Na konci semestru probíhají zkoušky a zápočty.

 

seminární práce - písemná práce na zadané či studentem vybrané téma, samostatně zpracovaná s uvedením zdrojů ze kterých bylo čerpáno.

 

Spectabilis - oslovení děkana fakulty při slavnostním obřadu

 

státní zkouška, státnice - jde o vrcholnou zkoušku na vysoké škole

 

studentský klub, akademický klub - místo na posezení či setkání studentů v areálu školy, je zde většinou též možnost osvěžení či občerstvení.

 

studijní program - je obecné určení zaměření studia; existuje omezený počet studijních programů, jejich názvy a označení jsou jednotné pro celou republiku, fakulta musí své obory zařadit do některého z existujících studijních programů.

 

studijní, referentka, studijní referentka - osoba, která se stará o řešení studijních záležitostí studentů a příslušné administrativy. Dá se u ní zjistit mnoho informací o studiu.

studium dálkové, distanční studium - forma studia.

 

kombinovaná forma studia - forma studia, kdy student dochází na vybrané konzultace s vyučujícími v době víkendu či přilehlých dnů, část látky studuje samostatně doma. Tato forma je na VŠ poměrně běžná, a využívají ji hlavně lidé studující při zaměstnání.

 

studium prezenční - forma studia, kdy student dochází na VŠ pravidelně dle rozvrhu - pondělí až pátek. Na VŠ je nejčastější.

 

úřední deska - nástěnka ve škole, kam se uveřejňují důležité informace o škole a pro studenty.

 

zápočet - způsob hodnocení předmětu (započteno, nezapočteno), hodnocení většinou na základě písemky.

 

zkouška - způsob hodnocení předmětu (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl), většinou ústní ale někdy i/jen písemka.

 

ODPORÚČANÉ ČLÁNKY

5 tipů, pro dokonalou výslovnost cizího jazyka

Máte pocit, že když mluvíte cizím jazykem, nikdo vám nerozumí? Často musíte opakovat, co jste právě řekli? Pokud se chcete zlepšit ve spr…

Jak se stát výborným překladatelem?

Být překladatelem je pro spoustu lidí sen. Pokud máte vlastní živnost, můžete pracovat z domova, nebo prakticky odkudkoliv na světě, což vám dává…

5 důvodů, proč je lepší nechat zkoušky na září

K odložení zkoušek na září můžete mít mnoho vlastních důvodů. V tomto článku vám ukážeme, proč je to vlastně docela dobrý n…