Tato stránka využívá v rámci poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete ZDE

Slovník pojmů na VŠ 2. část

Přinášíme vám užitečný slovník pojmů, s kterými se při vašem studiu na vysoké škole rozhodně setkáte.

 

 

pedel - osoba účastnící se oficiálních obřadů

 

proděkan - osoba, která se stará o určitou oblast v rámci fakulty, podléhá děkanovi, zastupuje ho v dané oblasti a je jím jmenován.

 

profesor, Prof. - nejvyšší akademický titul, udílí se zasloužilým osobnostem v daném oboru, většinou s bohatou publikační a pedagogickou činností. Jmenuje prezident republiky.

 

prorektor - osoba, která se stará o určitou oblast v rámci vysoké školy, podléhá rektorovi, zastupuje ho v dané oblasti a je jím jmenován.

 

promoce - slavnostní akt udělení akademického nebo vědeckého titulu nebo hodnosti při zakončení studia na vysoké škole.

 

promotor - vysokoškolský hodnostář provádějící promoci.

 

přednáška - způsob výuky hromadný, jde většinou o přednes (monolog) učitele, je vykládána spíše teoretická látka.

 

registrace předmětů - na některých školách ještě před definitivním zápisem předmětů do semestru probíhá registrace předmětů.

 

rektor - osoba stojící v čele univerzity či vysoké školy.

 

rešerše - provádět nebo vypracovat rešerši znamená postup vyšetřováním, pátráním, ověřováním faktů a údajů.

 

semestr - je základní jednotkou výuky na VŠ - je to "půlrok". Předměty trvají většinou 1 semestr. Na konci semestru probíhají zkoušky a zápočty.

 

seminární práce - písemná práce na zadané či studentem vybrané téma, samostatně zpracovaná s uvedením zdrojů ze kterých bylo čerpáno.

 

Spectabilis - oslovení děkana fakulty při slavnostním obřadu

 

státní zkouška, státnice - jde o vrcholnou zkoušku na vysoké škole

 

studentský klub, akademický klub - místo na posezení či setkání studentů v areálu školy, je zde většinou též možnost osvěžení či občerstvení.

 

studijní program - je obecné určení zaměření studia; existuje omezený počet studijních programů, jejich názvy a označení jsou jednotné pro celou republiku, fakulta musí své obory zařadit do některého z existujících studijních programů.

 

studijní, referentka, studijní referentka - osoba, která se stará o řešení studijních záležitostí studentů a příslušné administrativy. Dá se u ní zjistit mnoho informací o studiu.

studium dálkové, distanční studium - forma studia.

 

kombinovaná forma studia - forma studia, kdy student dochází na vybrané konzultace s vyučujícími v době víkendu či přilehlých dnů, část látky studuje samostatně doma. Tato forma je na VŠ poměrně běžná, a využívají ji hlavně lidé studující při zaměstnání.

 

studium prezenční - forma studia, kdy student dochází na VŠ pravidelně dle rozvrhu - pondělí až pátek. Na VŠ je nejčastější.

 

úřední deska - nástěnka ve škole, kam se uveřejňují důležité informace o škole a pro studenty.

 

zápočet - způsob hodnocení předmětu (započteno, nezapočteno), hodnocení většinou na základě písemky.

 

zkouška - způsob hodnocení předmětu (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl), většinou ústní ale někdy i/jen písemka.

 

Poslední krok psaní bakalářské práce: Revize nesmí chybět!

Psaní bakalářské práce je náročný proces, který vyžaduje nejen kvalitní výzkum a strukturované myšlení, ale tak…

Jak napsat kvalitní úvod diplomky?

  Úvod diplomové práce je klíčovou částí, která zaujme čtenáře a nastaví směr vaší práce. Je to první…

Proč je důležité budovat studentské vztahy: Sociální síť na kolejích

  Život na kolejích přináší studentům mnoho výzev a nových zkušeností. Jednou z klíčových složek této cesty jsou…