Tato stránka využívá v rámci poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete ZDE

Seminární práce vs. závěrečná práce

Každý student dobře ví, že psaní seminárních práci je neoddělitelnou součástí celého vysokoškolského studia. Napsat takovou seminárku už musí zvládat i prvák v úvodním semestru. A když to náhodou nezvládá, pomůžeme my.

Naproti všem připomínkám je však pravidelné psaní seminárek dobrou předpřípravou na práci závažnější – bakalářskou anebo diplomovou, kterým se taktéž nedá vyhnout.
Seminárkami se student v psaní dost „vycvičí“, přece jen je třeba myslet na to, že není práce jako práce. Rozdílů mezi seminárními pracemi a práci závěrečnou je totiž opravdu mnoho. Není to jen o tom, že seminárka je jednodušší, odpadá mnoho formátování a jiné „oficiality“.

Co dalšího je odlišné například od diplomky?

Držte formu
I když seminárka většině studentů nenahání takový strach, jako tvorba práce závěrečné, přece jen je při jejím psaní potřeba myslet na pár podstatných detailů. Jedním z nich je i přesná, dopředu daná forma seminární práce.

Kvalitní seminárka by měla být přesně strukturovaná a obsahovat úvodní stranu, samotný obsah, hlavní text seminárky (jádro), závěr, resumé a bibliografické údaje. Pravdou je, že rozsahem nebo informačním nasýcením se diplomce nemůže rovnat, ale při poctivém psaní dokážou být seminární práce při tvorbě závěrečné práce velmi nápomocné. I proto si mnoho studentů volí téma diplomky, kterému se věnovali už dříve, právě v nějaké seminární práci.

Diplomka má oproti seminární práci mnohem pevnější formu, neměnné složení, které není radno podcenit.

Diplomová práce musí obsahovat:
- Úvodní stranu – obsahuje informace o univerzitě, ve středu strany je název tématu, pod ním typ práce a informace ohledně studijního programu, jméno vedoucího závěrečné práce, datum, místo a taky jméno autora práce.
- Čestné prohlášení – obsahuje text, ve kterém autor čestně prohlašuje, že závěrečnou práci psal sám.
- Poděkování  - toto je nepovinná část diplomky, a tedy nemusí být součástí závěrečné práce.  Obvykle ale slouží jako prostor pro poděkování školiteli.
- Abstrakt – musí být psaný v národním a jedním ze světových jazyků
- Klíčové slova – vybrané slova z práce, které mají výpovědně – klíčovou hodnotu, neboť se v práci vyskytují nejčastěji. S tématem práce úzce souvisí a uvádějí se i v cizím jazyce.
- Obsah práce
- Úvod
- Závěr
- Seznam bibliografických odkazů
- Obrázková příloha (může i nemusí být součástí závěrečné práce)

Nejen forma dělá diplomku diplomkou, co rozhoduje je i rozsah daného textu. Seminární práce se pohybují na úrovni několika stran (je to individuální a závisí to na konkrétním zadání), diplomová práce má přesně daný minimální počet stran – ve většině případů je to 40-50 normostran.
Co je ovšem největším rozdílem mezi pracemi seminárními a tou závěrečnou – diplomovou, díky ní a jejím obhájením ukončujeme druhý stupeň vysokoškolského studia, a proto bychom k ní měli přistupovat zodpovědně a s potřebnou vážností.

Další blogy zde.

Proč VSpráce.cz?

Poslední krok psaní bakalářské práce: Revize nesmí chybět!

Psaní bakalářské práce je náročný proces, který vyžaduje nejen kvalitní výzkum a strukturované myšlení, ale tak…

Jak napsat kvalitní úvod diplomky?

  Úvod diplomové práce je klíčovou částí, která zaujme čtenáře a nastaví směr vaší práce. Je to první…

Proč je důležité budovat studentské vztahy: Sociální síť na kolejích

  Život na kolejích přináší studentům mnoho výzev a nových zkušeností. Jednou z klíčových složek této cesty jsou…