Tato stránka využívá v rámci poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete ZDE

Přehledně: Pravidla pro správné citace v závěrečné práci

Dobrá práce s citacemi je základem autorské etiky i publikačních zásad. Než svoji závěrečnou práci odevzdáte, buďte si jistí, že v tomto směru máte vše stoprocentní. Jaká jsou pravidla?

 

Správným citováním a odkazováním na zdroje ukážete, že jste se seznámili s relevantní literaturou k tématu, umíte si ji vyhledat, nastudovat a poznatky z ní prezentovat. Jedná se o dovednost, kterou by měli zvlášť vysokoškolští studenti bez problému ovládat. Tímto způsobem se také ukáže, do jaké míry je práce původní, nebo jen opakuje něco, co již bylo řečeno jinde.

 

Co je možné citovat?

Abyste mohli správně citovat, potřebujete předně vědět, co je možné citovat a co je problematické použít. Platí, že se necitují poznatky a myšlenky, k nimž jste dospěli sami a všeobecně známá fakta. Označit něco za všeobecně známé je sice problematické, ale dá se říct že do této kategorie patří vše, co se dá zařadit do všeobecných znalostí a základů oboru o kterém píšete.

Jak postupovat?

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky:

 

  • Citace přepisuje doslovné znění, které vkládáte do uvozovek.
  • Parafráze jsou volným opakováním myšlenek

 

Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam. Nezapomeňte také zachovat původní kontext citace či parafráze.

 

Jak na citace s ISO 690?

Citační norma ISO rozlišuje tři způsoby odkazování na zdroje:

 

  • Odkaz přímo v textu kdy uvedete odkaz na zdroj do okrouhlých závorek přímo za parafrázi nebo citaci. Odkaz obsahuje první prvek bibliografického záznamu (obvykle jméno autora nebo autorů) a datum vydání. Pokud první prvek (jméno) zmíníte už v textu, do závorky uvedete jen datum.

 

  • Za citací nebo parafrází doplníte číslo v horním indexu nebo v závorkách, které odpovídá číslu zdroje v seznamu literatury. Seznam literatury je pak sestaven v pořadí, které odpovídá pořadí odkazů na zdroje v textu (tedy ne abecedně). Pokud na různých místech odkazujete na jeden zdroj, používáte stále stejné číslo jako v prvním odkazu.

 

  • Za citací nebo parafrází opět doplníte číslo v horním indexu nebo v závorkách, které se nyní vztahuje k číslu poznámky pod čarou (poznámky přitom mohou být umístěny na odpovídající stránce, na konci kapitoly nebo na konci celého textu). V poznámce pod čarou uvedete buď odkaz v podobě jména autora a plného názvu, nebo rovnou celou bibliografickou citaci.

Jak na diplomovou práci: Kompletní průvodce krok za krokem

  Psaní diplomové práce je náročný, ale zároveň obohacující proces, který vyžaduje pečlivé plánování a…

Jak úspěšně napsat diplomovou práci: 10 osvědčených rad

  Psaní diplomové práce může být jedním z nejnáročnějších úkolů, které během svého studia absolvujete. Zde je 10…

Efektivní time management při psaní diplomové práce

  Time management je klíčovým prvkem při psaní diplomové práce, který vám pomůže efektivně využít váš čas a dosá…