Tato stránka využívá v rámci poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete ZDE

Jak na rigorózní práci?

Každý, kdo se odhodlá studovat dále i po zisku titulu Mgr. či Ing. se musí už dopředu připravit, že doktorské studium s sebou přináší i tvorbu rigorózní práce. V čem všem se tato práce liší od předešlých závěrečných prací?

Vše důležité o rigorózní práci

Obhajoba rigorózní práce je povinnou součástí rigorózní zkoušky. Po jejím úspěšném provedení získáváte podle studijního oboru tituly jako například JUDr., RNDr., PhDr., PaedDr. a jiné. K tomu, abyste se mohli nechat titulovat dobře znějícím slovíčkem "doktor" však musíte rigorózní práci napsat v souladu s předpisy dané fakulty a také ji obhájit. Rigorózka je závěrečná práce, jejímž cílem je dokázat, že student dokáže kvalitně a samostatně zpracovávat vědecké poznatky a přečtenou literaturu, ale také získávat pro účely své rigorózní práce vlastní poznatky, aplikovat je v praxi a také v dané práci. Samozřejmostí je originalita díla, tedy žádné přepisy či kopírování jiných prací, případně vlastní diplomky. Rigorózka je jednak stále odbornější prací, ale také má větší rozsah. Rozsah rigorózky je na různých fakultách rozdílný, pohybuje se však kolem 60 až 120 stran.


Z čeho se skládá rigorózní práce?

Rigorózní práce by měla obsahovat: titulní list, čestné prohlášení, obsah práce, seznam tabulek, obrázků, grafů, seznam použitých zkratek, abstrakt a klíčová slova. Následuje hlavní část práce - úvod, jádro práce, závěr práce, seznam použité literatury a přílohy.

Některé vysoké školy očekávají na konci práce i resumé, tj. stručné shrnutí hlavních myšlenek rigorózní práce.

Podle tématu rigorózní práce je její hlavní část členěná na teoretickou a praktickou část. V praktické části je realizován výzkum, je tedy nutné popsat cíl výzkumu, použité výzkumné metody, stanovení hypotézy, výzkumných vzorků osob i analýzu výsledků.

Jak na rigorózku?

Rigorózní práce se píše autorským plurálem. Co se týče její obhajoby, obvykle ji posuzují dva oponenti. Ti vytvoří posudky, ke kterým se autor práce musí při obhajobě vyjádřit.

Nezapomeňte, rigorózní práce není diplomka, mělo by být tedy hned zřejmé, že jste se někam posunuli. Samozřejmě, v případě pochybností se obraťte na profesionály, rádi Vám pomůžeme. Rigorózní práce má totiž nejen větší rozsah, měla by mít i vyšší odbornou úroveň a také citelnější příspěvek Vás, autora rigorózní práce - budoucího akademika, působícího možná i na půdě univerzity, kde studujete, proto si to nepokazte a rigorózní práci napište nejlépe, jak umíte.

Jak na diplomovou práci: Kompletní průvodce krok za krokem

  Psaní diplomové práce je náročný, ale zároveň obohacující proces, který vyžaduje pečlivé plánování a…

Jak úspěšně napsat diplomovou práci: 10 osvědčených rad

  Psaní diplomové práce může být jedním z nejnáročnějších úkolů, které během svého studia absolvujete. Zde je 10…

Efektivní time management při psaní diplomové práce

  Time management je klíčovým prvkem při psaní diplomové práce, který vám pomůže efektivně využít váš čas a dosá…